Użytkownicy mający permanentna w znajomych Wszystkich: 13